22.Для ліцензування


Навчальні програми дисциплін


pdf Тордія Н. В. (2017) (ВКЦ: 7633). Біофізика (для бакалаврів). [ Повний текст]

Програми практик