9.Психологія


Методичні рекомендації


pdf Прокопович Є.М. (2010) (ВКЦ: 4508). "Основи дефектології" (СП). [ Повний текст]
pdf Карбовська Л.О., Кутліна І.Ю. (2016) (ВКЦ: 7343). «Інфраструктура товарного ринку» (для бакалаврів). [ Повний текст]

Методичні рекомендації(архів)


pdf Брюховецька О.В. (2009) (ВКЦ: 4074). "Інженерна психологія" (БА). [ Повний текст]
pdf Шопша О.Л. (2009) (ВКЦ: 3520). "Історія психології". [ Повний текст]
pdf Туриніна О.Л.,Нестеренко О.О. (2009) (ВКЦ: 3635). "Антропологія" (БА). [ Повний текст]
pdf Сипливий А.М. Левченко М.О. (2008) (ВКЦ: 3369). "Воєнна психологія". [ Повний текст]
pdf Левченко М.О. Сипливий А.М. (2008) (ВКЦ: 3368). "Військова психологія". [ Повний текст]
pdf Шопша О.Л. (2009) (ВКЦ: 3709). "Вікова психологія" (БА). [ Повний текст]
pdf Тарасенко Л.Г. (2009) (ВКЦ: 3904). "Геронтопсихологія" (СП,МА). [ Повний текст]
pdf Тарасенко Л.Г. (2009) (ВКЦ: 3905). "Деонтологія". [ Повний текст]
pdf Вакуліч Т.М. (2009) (ВКЦ: 4006). "Дефектологія" (СП). [ Повний текст]
pdf Петровська Т.В. (2009) (ВКЦ: 3592). "Економічна психологія". [ Повний текст]
pdf Осокіна В.В. (2009) (ВКЦ: 3690). "Економічна теорія" (БА). [ Повний текст]
pdf Льовочкіна А.М. (2009) (ВКЦ: 3738). "Етнопсихологія" (БА,МА). [ Повний текст]
pdf Найдьонов І.М. (2009) (ВКЦ: 3519). "Загальна педагогіка". [ Повний текст]
pdf Вакуліч Т.М. (2009) (ВКЦ: 3909). "Клінічна психологія" (БА,СП). [ Повний текст]
pdf Охременко О.Р. (2009) (ВКЦ: 3662). "Конфліктологія" (БА). [ Повний текст]
pdf Дюженкова О.Ю.,Чорней Р.К. (2009) (ВКЦ: 3836). "Математична статистика" (БА). [ Повний текст]
pdf Телейко А.Б.,Чорней Р.К. (2008) (ВКЦ: 3179). "Математичні методи в психології" (для БА). [ Повний текст]
pdf Вакуліч Т.М. (2009) (ВКЦ: 3910). "Медична психологія". [ Повний текст]
pdf Тарасенко Л.Г. (2009) (ВКЦ: 3912). "Нейропсихологія" (БА). [ Повний текст]
pdf Туриніна О.Л.,Нестеренко О.О. (2009) (ВКЦ: 3721). "Основи антропогенезу" (СП). [ Повний текст]
pdf Дорошенко Л.С. (2009) (ВКЦ: 4078). "Основи демографії" (БА). [ Повний текст]
pdf Фетісова Н.І. (2008) (ВКЦ: 3341). "Основи менеджменту" (для БА). [ Повний текст]
pdf Багрій Я.Т. (2009) (ВКЦ: 4105). "Основи психоаналізу" (СП). [ Повний текст]
pdf Тарасенко Л.Г. (2009) (ВКЦ: 3917). "Основи психогенетики" (СП). [ Повний текст]
pdf Вакуліч Т.М. (2009) (ВКЦ: 3918). "Основи психотерапії" (БА,СП). [ Повний текст]
pdf Вакуліч Т.М. (2009) (ВКЦ: 3919). "Патопсихологія" (БА,СП). [ Повний текст]
pdf Шопша О.Л. (2009) (ВКЦ: 3723). "Педагогічна психологія". [ Повний текст]
pdf Туриніна О.Л. (2009) (ВКЦ: 3597). "Практикум з психології" (БА). [ Повний текст]
pdf Тарасенко Л.Г. (2009) (ВКЦ: 3923). "Психогенетика" (БА). [ Повний текст]
pdf Мельничук О.Б. (2009) (ВКЦ: 3805). "Психодіагностика" (БА). [ Повний текст]
pdf Мілютіна К.Л.,Шопша О.Л. (2009) (ВКЦ: 3989). "Психологічна корекція" (БА). [ Повний текст]
pdf Мельничук О.Б. (2009) (ВКЦ: 3779). "Психологічна служба" (БА). [ Повний текст]
pdf Кузнецова Т.В.,Нестеренко О.О. (2008) (ВКЦ: 3270). "Психологія культури" (для БА,МА). [ Повний текст]
pdf Смольська Л.М. (2008) (ВКЦ: 3271). "Психологія малих груп" (для МА). [ Повний текст]
pdf Мельничук О.Б. (2009) (ВКЦ: 3844). "Психологія особистості" (БА). [ Повний текст]
pdf Карачевська (2009) (ВКЦ: 4016). "Психологія сексуальності". [ Повний текст]
pdf Солодчук С.Є. (2008) (ВКЦ: 3331). "Психологія спорту". [ Повний текст]
pdf Солодчук С.Є. (2009) (ВКЦ: 3598). "Психологія сім'ї" (БА). [ Повний текст]
pdf Вольвач Ф.В. (2008) (ВКЦ: 3445). "Соціальна екологія". [ Повний текст]
pdf Применко О.Б. (2009) (ВКЦ: 3925). "Соціальна філософія" (СП,МА). [ Повний текст]
pdf Мілютіна К.Л.,Шопша О.Л. (2009) (ВКЦ: 3997). "Теорія і практика психотренінгу". [ Повний текст]
pdf Глушко Т.П. (2009) (ВКЦ: 4088). "Філософія психології" (БА). [ Повний текст]

Навчальні програми дисциплін


pdf Повякель Н.І.,Ложкін Г.В. (2012) (ВКЦ: 4159). Інженерна психологія(БА). [ Повний текст]
pdf Чернишов В.М. (2010) (ВКЦ: 4644). Введення в теологію(МА). [ Повний текст]
pdf Пасічняк Р.Ф. (2013) (ВКЦ: 5121). Вікова психологія (БА). [ Повний текст]
pdf Ложкін Г.В.,Петровська Т.В. (2012) (ВКЦ: 2712). Економічна психологія(для спеціалістів). [ Повний текст]
pdf Кузнецова Т.В.,Соловієнко В.О. (2013) (ВКЦ: 4053). Методика викладання психології (МА). [ Повний текст]
pdf Суська О.О. (2010) (ВКЦ: 4779). Основи паблік рилейшнз(БА). [ Повний текст]
pdf Тарасенко Л.Г. Древіцька О.О. (2013) (ВКЦ: 5035). Основи психогенетики (СП). [ Повний текст]
pdf Льовочкіна А.М. (2013) (ВКЦ: 4197). Психодіагностика(БА). [ Повний текст]
pdf Мілютіна К.Л.,Шопша О.Л. (2009) (ВКЦ: 4439). Психологічна корекція (БА). [ Повний текст]
pdf Літвак К.А. (2010) (ВКЦ: 3987). Психологія шкільного віку. [ Повний текст]
pdf Казмиренко В.П.,Виноградна О.В. (2010) (ВКЦ: 4798). Соціальна психологія(СП). [ Повний текст]
pdf "Прокопович Є.М.Горачук В.В.Лобанов С.О." (2014) (ВКЦ: 3125). Специфіка клініко-психологічної роботи (СП). [ Повний текст]
pdf Применко О.Б. (2010) (ВКЦ: 4579). Філософія психології. [ Повний текст]

Навчальні програми дисциплін(архів)


pdf Кузнецова Т.В. (2009) (ВКЦ: 4185). Історія психології(БА). [ Повний текст]
pdf Левченко М.О. (2008) (ВКЦ: 3296). Воєнна психологія(для БА). [ Повний текст]
pdf Івлев В.В. (2009) (ВКЦ: 4617). Деонтологія(БА). [ Повний текст]
pdf Прокопович Є.М. (2009) (ВКЦ: 4417). Дефектологія(БА). [ Повний текст]
pdf Найдьонов І.М. (2008) (ВКЦ: 3494). Загальна педагогіка. [ Повний текст]
pdf Льовочкіна А.М. (2009) (ВКЦ: 4619). Загальна психодіагностика(БА). [ Повний текст]
pdf Дюженкова О.Ю. (2009) (ВКЦ: 3735). Математична статистика(БА). [ Повний текст]
pdf Вакулич Т.М. Прокопович Є.М. (2009) (ВКЦ: 4050). Медична психологія (для бакалаврів,спеціалістів). [ Повний текст]
pdf Чуприков А.П.,Лактіонов П.Є. (2009) (ВКЦ: 4627). Нейропсихологія(для бакалаврів,спеціалістів). [ Повний текст]
pdf Туриніна О.Л., Нестеренко О.О. (2008) (ВКЦ: 3351). Основи антропогенезу(для СП). [ Повний текст]
pdf Прокопович Є.М.,Тарасенко Л.Г. (2009) (ВКЦ: 3752). Основи біології та генетика людини(БА). [ Повний текст]
pdf Траченко В.А.,Тарасенко Л.Г. (2008) (ВКЦ: 3318). Основи медичних знань(для БА). [ Повний текст]
pdf Євчук С.І.,Рокета Т.О. (2009) (ВКЦ: 4629). Основи психоаналізу (для бакалаврів). [ Повний текст]
pdf Вакуліч Т.М. (2009) (ВКЦ: 4054). Основи психотерапії(БА). [ Повний текст]
pdf Прокопович Є.М.,Лобанов С.О.,Соколовська Д.Л. (2009) (ВКЦ: 4630). Патопсихологія(для бакалаврів,спеціалістів). [ Повний текст]
pdf Туриніна О.Л.,Коломінський Н.Л. (2009) (ВКЦ: 3985). Педагогічна психологія(БА). [ Повний текст]
pdf Древіцька О.О.,Тарасенко Л.Г. (2008) (ВКЦ: 3120). Психогенетика(для БА). [ Повний текст]
pdf Мілютіна К.Л.,Шопша О.Л. (2009) (ВКЦ: 4440). Психологічна служба(СП). [ Повний текст]
pdf Туриніна О.Л. (2009) (ВКЦ: 4165). Психологія праці (БА). [ Повний текст]
pdf Левицький В.М., Коломінський Н.Л (2009) (ВКЦ: 4166). Психологія роботи з людьми(БА). [ Повний текст]
pdf Тарасенко (2009) (ВКЦ: 3758). Психологія сексуальності. [ Повний текст]
pdf Кузнєцова Т.В. (2009) (ВКЦ: 4061). Робота психолога з батьками(БА). [ Повний текст]
pdf Вольвач Ф.В. (2009) (ВКЦ: 4139). Цивільна оборона. [ Повний текст]

Програми практик