10.Політологія


Методичні рекомендації


pdf Карбовська Л.О., Кутліна І.Ю. (2016) (ВКЦ: 7343). «Інфраструктура товарного ринку» (для бакалаврів). [ Повний текст]
pdf Марченко С.М. (2016) (ВКЦ: 7357). «МАРКЕТИНГ» (для бакалаврів). [ Повний текст]

Методичні рекомендації(архів)Навчальні програми дисциплін


pdf Матвійчук А.О. (2011) (ВКЦ: 4466). Іміджологія (БА). [ Повний текст]
pdf Бебік В.М. Науменко О.С. (2012) (ВКЦ: 4799). Інформаційно-комунікаційний менеджмент. [ Повний текст]
pdf Чернуха Н.М. (2012) (ВКЦ: 4859). Громадська думка (БА). [ Повний текст]
pdf Гончаренко О.М. (2012) (ВКЦ: 4757). Міжнародні організації (БА). [ Повний текст]
pdf Чернуха Н.М. Чернуха Г.С. (2013) (ВКЦ: 4881). Паблік рилейшнз. [ Повний текст]
pdf Нестеренко Е.О. (2012) (ВКЦ: 5296). Политическая психология (русск.). [ Повний текст]
pdf Остапенко М.А (2012) (ВКЦ: 4804). Політичні партії і рухи (БА). [ Повний текст]

Навчальні програми дисциплін(архів)


pdf Добідовська Я.О (2009) (ВКЦ: 3626). Європейське право. [ Повний текст]
pdf Бабкіна О.В. Климова І.І (2008) (ВКЦ: 3624). Актуальні проблеми сучасної політичної науки. [ Повний текст]
pdf Чернышов В.М (2010) (ВКЦ: 4644). Введение в теологию(МА). [ Повний текст]
pdf Павленко В.Л (2009) (ВКЦ: 4116). Державна служба(БА, СП, МА). [ Повний текст]
pdf Осокіна В.В (2009) (ВКЦ: 4158). Економічна теорія(БА). [ Повний текст]
pdf Черненко Т.А (2009) (ВКЦ: 4091). Загальна теорія політики(БА). [ Повний текст]
pdf Дмитраш Т.Г., Северин Л.В., Шульга М.А (2010) (ВКЦ: 4829). Паблік рилейшнз у політичній діяльності (МА). [ Повний текст]
pdf Слободян С.І (2008) (ВКЦ: 3678). Політичний маркетинг(для БА). [ Повний текст]
pdf Климкова І.І (2008) (ВКЦ: 3617). Політичний менеджмент. [ Повний текст]
pdf Захожай В.Б., Федорченко В.С (2009) (ВКЦ: 4169). Соціальна статистика(БА). [ Повний текст]
pdf Іванова Н.Ю (2009) (ВКЦ: 4170). Сучасний парламентаризм(БА). [ Повний текст]
pdf Іванова Н.Ю (2009) (ВКЦ: 4170). Сучасний парламентаризм(БА). [ Повний текст]
pdf Чорней Р.К., Чорней Н.Б. (2009) (ВКЦ: 4137). Теорія систем та системний аналіз. [ Повний текст]
pdf Прилуцький Р.Б (2009) (ВКЦ: 4140). Цивільне та сімейне право. [ Повний текст]

Програми практик