10.Політологія


Методичні рекомендації


pdf Карбовська Л.О., Кутліна І.Ю. (2016) (ВКЦ: 7343). «Інфраструктура товарного ринку» (для бакалаврів). [ Повний текст]
pdf Марченко С.М. (2016) (ВКЦ: 7357). «МАРКЕТИНГ» (для бакалаврів). [ Повний текст]
pdf Остапенко М.А. (2011) (ВКЦ: 4474). Вступ до спеціальності (БА). [ Повний текст]
pdf Гольцов А.Г. (2011) (ВКЦ: 4594). Геополітика (БА). [ Повний текст]
pdf Гончаренко О.М. (2013) (ВКЦ: 4746). Міжнародна інформація (СП). [ Повний текст]
pdf Гончаренко О.М. (2013) (ВКЦ: 4747). Міжнародні організації (БА). [ Повний текст]
pdf Матвійчук А.О. (2011) (ВКЦ: 4480). Паблік рилейшнз (БА). [ Повний текст]
pdf Рублюк О.В. (2011) (ВКЦ: 4398). Політична соціологія (БА). [ Повний текст]
pdf Гапоненко В.А. (2013) (ВКЦ: 4904). Порівняльна політологія (БА). [ Повний текст]
pdf Погорєлова І.С. (2011) (ВКЦ: 4402). Теорія парламентаризму (МА). [ Повний текст]

Методичні рекомендації(архів)


pdf Фетісова Н.І (2008) (ВКЦ: 3375). "Менеджмент". [ Повний текст]
pdf Остапенко М.А (2009) (ВКЦ: 3815). "Політична культура" (БА, СП). [ Повний текст]
pdf Слободян С.І (2009) (ВКЦ: 3843). "Політичний маркетинг" (БА). [ Повний текст]
pdf Климкова І.І (2009) (ВКЦ: 3611). "Політичний менеджмент" (МА). [ Повний текст]
pdf Ляшенко Т.М (2009) (ВКЦ: 3778). "Політичні партії і рухи". [ Повний текст]
pdf Вольвач Ф.В (2008) (ВКЦ: 3445). "Соціальна екологія". [ Повний текст]
pdf Применко О.Б (2009) (ВКЦ: 3925). "Соціальна філософія" (СП, МА). [ Повний текст]
pdf Погорєлова І.С (2009) (ВКЦ: 3613). "Сучасний парламентаризм" (БА, СП). [ Повний текст]
pdf Свірень М.М (2008) (ВКЦ: 3417). "Управління персоналом". [ Повний текст]
pdf Остапенко М.А (2008) (ВКЦ: 3573). Інститут президентсва (для БА). [ Повний текст]
pdf Шашкова-Журавель І.О (2008) (ВКЦ: 3325). Актуальні проблеми міжнародного права. [ Повний текст]
pdf Вітолін О.М (2008) (ВКЦ: 3469). Всесвітня історія ч.1-2. [ Повний текст]
pdf Утвенко В.В (2008) (ВКЦ: 3432). Всесвітня історія ч.І-ІІ. [ Повний текст]
pdf Ящуринський Ю.В (2009) (ВКЦ: 3558). Державна служба (СП). [ Повний текст]
pdf Осокіна В.В (2009) (ВКЦ: 3690). Економічна теорія (БА). [ Повний текст]
pdf Льовочкіна А.М (2009) (ВКЦ: 3738). Етнопсихологія (БА, МА). [ Повний текст]
pdf Черненко Т.А (2009) (ВКЦ: 3745). Загальна теорія політики. [ Повний текст]
pdf Касьянова С.П (2008) (ВКЦ: 3434). Засоби масової комунікації. [ Повний текст]
pdf Арсанукаєва К.О (2009) (ВКЦ: 3875). Комунікативний тренінг (МА). [ Повний текст]
pdf Корнієнко М.І., Хорт І.В (2009) (ВКЦ: 3897). Муніципальне право Україні (СП, МА). [ Повний текст]

Навчальні програми дисциплін


pdf Матвійчук А.О. (2011) (ВКЦ: 4466). Іміджологія (БА). [ Повний текст]
pdf Бебік В.М. Науменко О.С. (2012) (ВКЦ: 4799). Інформаційно-комунікаційний менеджмент. [ Повний текст]
pdf Чернуха Н.М. (2012) (ВКЦ: 4859). Громадська думка (БА). [ Повний текст]
pdf Гончаренко О.М. (2012) (ВКЦ: 4757). Міжнародні організації (БА). [ Повний текст]
pdf Чернуха Н.М. Чернуха Г.С. (2013) (ВКЦ: 4881). Паблік рилейшнз. [ Повний текст]
pdf Нестеренко Е.О. (2012) (ВКЦ: 5296). Политическая психология (русск.). [ Повний текст]
pdf Остапенко М.А (2012) (ВКЦ: 4804). Політичні партії і рухи (БА). [ Повний текст]

Навчальні програми дисциплін(архів)


pdf Добідовська Я.О (2009) (ВКЦ: 3626). Європейське право. [ Повний текст]
pdf Бабкіна О.В. Климова І.І (2008) (ВКЦ: 3624). Актуальні проблеми сучасної політичної науки. [ Повний текст]
pdf Чернышов В.М (2010) (ВКЦ: 4644). Введение в теологию(МА). [ Повний текст]
pdf Павленко В.Л (2009) (ВКЦ: 4116). Державна служба(БА, СП, МА). [ Повний текст]
pdf Осокіна В.В (2009) (ВКЦ: 4158). Економічна теорія(БА). [ Повний текст]
pdf Черненко Т.А (2009) (ВКЦ: 4091). Загальна теорія політики(БА). [ Повний текст]
pdf Дмитраш Т.Г., Северин Л.В., Шульга М.А (2010) (ВКЦ: 4829). Паблік рилейшнз у політичній діяльності (МА). [ Повний текст]
pdf Слободян С.І (2008) (ВКЦ: 3678). Політичний маркетинг(для БА). [ Повний текст]
pdf Климкова І.І (2008) (ВКЦ: 3617). Політичний менеджмент. [ Повний текст]
pdf Захожай В.Б., Федорченко В.С (2009) (ВКЦ: 4169). Соціальна статистика(БА). [ Повний текст]
pdf Чорней Р.К., Чорней Н.Б. (2009) (ВКЦ: 4137). Теорія систем та системний аналіз. [ Повний текст]
pdf Прилуцький Р.Б (2009) (ВКЦ: 4140). Цивільне та сімейне право. [ Повний текст]

Програми практик