5.Облік і оподаткування (Облік і аудит)


Методичні рекомендації


pdf Карбовська Л.О., Кутліна І.Ю. (2016) (ВКЦ: 7343). «Інфраструктура товарного ринку» (для бакалаврів). [ Повний текст]
pdf Марченко С.М. (2016) (ВКЦ: 7357). «МАРКЕТИНГ» (для бакалаврів). [ Повний текст]
pdf Коваль М.І., Жанкевіч Л.В. (2016) (ВКЦ: 7211). «ОБЛІК У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ» (для бакалаврів). [ Повний текст]
pdf Варениченко Л.Л. (2016) (ВКЦ: 7268). «Фінанси підприємств» (для БА). [ Повний текст]
pdf Філіна Г.І. (2016) (ВКЦ: 7287). «Фінанси» (для БА). [ Повний текст]
pdf Тімко Н.І. (2016) (ВКЦ: 7278). «Ціноутворення» (для БА). [ Повний текст]
pdf Коваль М.І., Михайленко О.В. (2016) (ВКЦ: 7221). “АУДИТ” (для бакалаврів). [ Повний текст]
pdf Коваль М.І., Жанкевич Л.В. (2016) (ВКЦ: 7210). “Облік у бюджетних установах” (для бакалаврів). [ Повний текст]
pdf Захожай В.Б., Федорченко В.С., Михайленко О.В. (2016) (ВКЦ: 7254). “Статистика” (для бакалаврів). [ Повний текст]
pdf Коваль М.І., Матюха М.М. (2016) (ВКЦ: 7213). „ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ” (для магістрів). [ Повний текст]

Методичні рекомендації(архів)Навчальні програми дисциплін


pdf Михайленко О.В. (2013) (ВКЦ: 5287). Аудит (рос.) (БА). [ Повний текст]
pdf Михайленко О.В. (2012) (ВКЦ: 5288). Бухгалтерский учет (русск.). [ Повний текст]
pdf Коваль М.І. Тропіна І.В. (2012) (ВКЦ: 4737). Бухгалтерська експертиза (БА). [ Повний текст]
pdf Юртин І.І., Томащук О.П (2013) (ВКЦ: 4089). Вища математика(МС, БА). [ Повний текст]
pdf Бортник В.А. (2012) (ВКЦ: 4647). Державне управління (БА). [ Повний текст]
pdf Юртин І.І., Юнькова О.О (2013) (ВКЦ: 4118). Економетрія (Економетрика) (БА). [ Повний текст]
pdf Сіницький М.Є (2013) (ВКЦ: 4322). Економічна інформатика (БА). [ Повний текст]
pdf Дюженкова О.Ю., Томащук О.П (2013) (ВКЦ: 3219). Математичне програмування. [ Повний текст]
pdf Кісілевич-Чорнойван О.М. (2011) (ВКЦ: 4656). Міжнародне інформаційне право (БА). [ Повний текст]
pdf Ромашко О.М. (2011) (ВКЦ: 4369). Облік ЗЕД (СП). [ Повний текст]
pdf Ромашко О.М. (2011) (ВКЦ: 4370). Облік і аналіз ЗЕД (БА,МА). [ Повний текст]
pdf Слісаренко І.Ю (2010) (ВКЦ: 4828). Паблік рилейшнз. [ Повний текст]
pdf Захожай В.Б., Федорченко В.С (2010) (ВКЦ: 4451). Статистика(для БА). [ Повний текст]
pdf Кулик А.В. (2011) (ВКЦ: 4376). Стратегічний аналіз. [ Повний текст]
pdf Пашута М.Т., Бігдаш В.Д (2010) (ВКЦ: 4638). Страхування(БА). [ Повний текст]
pdf Чорней Р.К.,Чорней Н.Б (2013) (ВКЦ: 4137). Теорія систем і системний аналіз(МА). [ Повний текст]
pdf Коваль М.І., Ромашко О.М. (2011) (ВКЦ: 4380). Управлінський облік (СП,МА). [ Повний текст]
pdf Коломійченко Н.І. (2011) (ВКЦ: 5000). Фінансовий аналіз ЗЕД (БА). [ Повний текст]
pdf Грідчіна М.В (2013) (ВКЦ: 5001). Фінансовий менеджмент. [ Повний текст]
pdf Левочко М.Т. (2012) (ВКЦ: 4769). Фінансовий облік І. [ Повний текст]
pdf Левочко М.Т. (2012) (ВКЦ: 4770). Фінансовий облік ІІ. [ Повний текст]
pdf Філіна Г.І (2013) (ВКЦ: 5003). Ціноутворення. [ Повний текст]

Навчальні програми дисциплін(архів)


pdf Ахрамович В.М (2009) (ВКЦ: 4048). Іnternet-технології(для БА, СП). [ Повний текст]
pdf Чередніченко Н.І (2009) (ВКЦ: 4120). Інвестування(для БА, СП). [ Повний текст]
pdf Коваль М.І., Михайленко О.В. (2010) (ВКЦ: 5079). Аудит (Організація і методика аудита) (БА). [ Повний текст]
pdf Базась М.Ф., Троніна І.В (2008) (ВКЦ: 3209). Аудит(для БА, СП). [ Повний текст]
pdf Прилуцький Р.Б (2008) (ВКЦ: 3141). Господарський процес(для БА, МА). [ Повний текст]
pdf Кулик А.В (2009) (ВКЦ: 3970). Економічний аналіз. [ Повний текст]
pdf Базась М.Ф., Кулик А.В., Коваль М.І (2008) (ВКЦ: 3142). Експертиза та аналіз державного бюджету(для СП). [ Повний текст]
pdf Кулик В.В., Осадча Г.Г (2010) (ВКЦ: 4552). Контролінг. [ Повний текст]
pdf Москалюк А.П., Малиш Н.А., Осокіна В.В (2009) (ВКЦ: 4151). Макроекономіка(для БА). [ Повний текст]
pdf Диніна К.С., Власенко О.О (2010) (ВКЦ: 4649). Маркетинг(для БА, СП). [ Повний текст]
pdf Свірень М.М (2009) (ВКЦ: 4187). Менеджмент персоналу. [ Повний текст]
pdf Кобржицький В.В (2009) (ВКЦ: 3983). Міжнародна торгівля(БА, СП, МА). [ Повний текст]
pdf Корінчевська І.А. (2009) (ВКЦ: 4056). Облік і звітність в охороні здоров'я. [ Повний текст]
pdf Матюха М.М (2009) (ВКЦ: 3952). Організація обліку. [ Повний текст]
pdf Базась М.Ф., Тропіна І.В (2008) (ВКЦ: 3112). Організація і методика аудиту. [ Повний текст]
pdf Проданчук М.А (2009) (ВКЦ: 3755). Податкова звітність(МА). [ Повний текст]
pdf Пилипенко О.В., Кулик А.В (2009) (ВКЦ: 4039). Стратегічний аналіз ЗЕД(МА). [ Повний текст]
pdf Беззуб Б.С., Новосельська І.В (2008) (ВКЦ: 3243). Трудове право(для БА, СП). [ Повний текст]
pdf Арсанукаєва К.О (2009) (ВКЦ: 4501). Управління бізнесом(для БА). [ Повний текст]
pdf Слюсарчук О.П (2010) (ВКЦ: 4642). Фінанси підприємств. [ Повний текст]
pdf Муравйов К.В (2009) (ВКЦ: 3889). Фінансове право(для БА). [ Повний текст]
pdf Коломійченко Н.І (2008) (ВКЦ: 3248). Фінансовий аналіз ЗЕД(для БА). [ Повний текст]
pdf Коломійченко Н.І (2009) (ВКЦ: 4068). Фінансовий аналіз(для БА, СП). [ Повний текст]
pdf Вольвач Ф.В (2009) (ВКЦ: 4139). Цивільна оборона(для БА). [ Повний текст]

Програми практикТестові завдання