4.Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси та кредит)


Методичні рекомендації


pdf Карбовська Л.О., Кутліна І.Ю. (2016) (ВКЦ: 7343). «Інфраструктура товарного ринку» (для бакалаврів). [ Повний текст]
pdf Марченко С.М. (2016) (ВКЦ: 7357). «МАРКЕТИНГ» (для бакалаврів). [ Повний текст]
pdf Мацко А.С., Кісілевич-Чорнойван О.М. (2016) (ВКЦ: 7115). «Міжнародне економічне право» (для бакалаврів). [ Повний текст]
pdf Варениченко Л.Л. (2016) (ВКЦ: 7268). «Фінанси підприємств» (для БА). [ Повний текст]
pdf Варениченко Л.Л. (2016) (ВКЦ: 7268). «Фінанси підприємств» (для БА). [ Повний текст]
pdf Філіна Г.І. (2016) (ВКЦ: 7287). «Фінанси» (для БА). [ Повний текст]
pdf Тімко Н.І. (2016) (ВКЦ: 7278). «Ціноутворення» (для БА). [ Повний текст]
pdf Коваль М.І., Михайленко О.В. (2016) (ВКЦ: 7221). “АУДИТ” (для бакалаврів). [ Повний текст]
pdf Захожай В.Б., Федорченко В.С., Михайленко О.В. (2016) (ВКЦ: 7254). “Статистика” (для бакалаврів). [ Повний текст]

Методичні рекомендації(архів)Навчальні програми дисциплін


pdf Мацко А.С., Кісілевич-Чорнойван О.М. (2016) (ВКЦ: 7091). «Міжнародне економічне право» (для бакалаврів). [ Повний текст]
pdf Юртин І.І., Томащук О.П (2013) (ВКЦ: 4089). Вища математика(МС, БА). [ Повний текст]
pdf Бортник В.А. (2012) (ВКЦ: 4647). Державне управління (БА). [ Повний текст]
pdf Юртин І.І., Юнькова О.О. (2013) (ВКЦ: 4118). Економетрія (Економетрика) (БА). [ Повний текст]
pdf Сіницький М.Є (2013) (ВКЦ: 4322). Економічна інформатика(БА). [ Повний текст]
pdf Згалат-Лозинська Л.О (2013) (ВКЦ: 4965). Загальний менеджмент. [ Повний текст]
pdf Дюженкова О.Ю., Томащук О.П (2013) (ВКЦ: 3219). Математичне програмування (БА). [ Повний текст]
pdf Чорней Р.К., Чорней Н.Б (2012) (ВКЦ: 4137). Теорія систем та системний аналіз. [ Повний текст]
pdf Филина А.И. (2012) (ВКЦ: 5308). Финансы (русск.). [ Повний текст]
pdf Коломійченко Н.І. (2011) (ВКЦ: 5000). Фінансовий аналіз ЗЕД (БА). [ Повний текст]
pdf Грідчіна М.В (2013) (ВКЦ: 5001). Фінансовий менеджмент. [ Повний текст]
pdf Коба І.Г., Жила І.В. (2011) (ВКЦ: 4381). Фінансовий менеджмент у банку (СП,МА). [ Повний текст]
pdf Шклярук С.Г. (2013) (ВКЦ: 5639). Фінансовий ринок (БА). [ Повний текст]
pdf Філіна Г.І (2013) (ВКЦ: 5003). Ціноутворення. [ Повний текст]

Навчальні програми дисциплін(архів)


pdf Чередніченко Н.І (2009) (ВКЦ: 3972). Інвестиційний аналіз(БА). [ Повний текст]
pdf Чередніченко Н.І. (2009) (ВКЦ: 4120). Інвестування (БА,СП). [ Повний текст]
pdf Чередніченко Н.І (2009) (ВКЦ: 4120). Інвестування(для бакалаврів). [ Повний текст]
pdf Коваль М.І., Михайленко О.В. (2010) (ВКЦ: 5079). Аудит (Організація і методика аудиту) (БА). [ Повний текст]
pdf Базась М.Ф., Тропіна І.В (2008) (ВКЦ: 3209). Аудит(для БА, СП). [ Повний текст]
pdf Коба І.Г., Жила Т.В (2010) (ВКЦ: 4581). Банківські операції. [ Повний текст]
pdf Пойда Ю.М (2010) (ВКЦ: 4355). Бухгалтерський облік(БА). [ Повний текст]
pdf Черномаз Г.М (2009) (ВКЦ: 4211). Бюджетна система. [ Повний текст]
pdf Прилуцький Р.Б (2008) (ВКЦ: 3141). Господарський процес(для БА, МА). [ Повний текст]
pdf Павленко В.Л (2009) (ВКЦ: 4116). Державна служба (БА,СП,МА). [ Повний текст]
pdf Кулик А.В (2009) (ВКЦ: 3970). Економічний аналіз. [ Повний текст]
pdf Бойко С.С.,Чайка Н.Г (2009) (ВКЦ: 4123). Керівник адмістративної служби (МА). [ Повний текст]
pdf Малиш Н.А., Москалюк Н.П., Осокіна В.В (2009) (ВКЦ: 4151). Макроекономіка(для бакалаврів). [ Повний текст]
pdf Слюсаренко О.П (2009) (ВКЦ: 4130). Мікроекономіка(для бакалаврів). [ Повний текст]
pdf Тропіна І.В (2008) (ВКЦ: 3111). Оподаткування ЗЕД(для БА). [ Повний текст]
pdf Дорошенко Л.С. (2010) (ВКЦ: 4310). Основи демографії (БА). [ Повний текст]
pdf Слісаренко І.Ю (2010) (ВКЦ: 4828). Паблік рилейшнз. [ Повний текст]
pdf Згалат-Лозинська Л.О (2009) (ВКЦ: 4198). Ситуаційний менеджмент. [ Повний текст]
pdf Захожай В.Б., Ткач Б.П (2008) (ВКЦ: 3236). Статистика фінансів(для БА). [ Повний текст]
pdf Захожай В.Б., Федорченко В.С (2010) (ВКЦ: 4451). Статистика(для бакалаврів). [ Повний текст]
pdf Згалат-Лозинська Л.О (2008) (ВКЦ: 3538). Теорія організації. [ Повний текст]
pdf Чорней Р.К.,Чорней Н.Б (2009) (ВКЦ: 4137). Теорія систем і системний аналіз. [ Повний текст]
pdf Беззуб Б.С., Новосельська І.В (2008) (ВКЦ: 3243). Трудове право(для БА,СП). [ Повний текст]
pdf Слюсарчук О.П (2010) (ВКЦ: 4642). Фінанси підприємств. [ Повний текст]
pdf Коломійченко Н.І (2008) (ВКЦ: 3248). Фінансовий аналіз ЗЕД(для БА). [ Повний текст]

Програми практикТестові завдання