3.Публічне управління та адміністрування


Методичні рекомендаціїМетодичні рекомендації(архів)Навчальні програми дисциплін


pdf Бондаренко В.Є. (2000) (ВКЦ: 472). Банківська безпека. [ Повний текст]
pdf Юртин І.І., Томащук О.П. (2013) (ВКЦ: 4089). Вища математика МС, БА). [ Повний текст]
pdf Юртин І.І., Юнькова О.О. (2013) (ВКЦ: 4118). Економетрія (Економетрика) (БА). [ Повний текст]
pdf Сіницький М.Є. (2013) (ВКЦ: 4322). Економічна інформатика(БА). [ Повний текст]
pdf Дюженкова О.Ю. Томащук О.П. (2013) (ВКЦ: 3219). Математичне програмування. [ Повний текст]
pdf Чупайленко О.А. (2011) (ВКЦ: 4568). Основи казначейської справи (БА). [ Повний текст]
pdf Перевалова О.М. (2013) (ВКЦ: 4992). Платіжні системи (СП). [ Повний текст]
pdf Чорней Р.К., Чорней Н.Б. (2013) (ВКЦ: 4137). Теорія систем та системний аналіз(МА). [ Повний текст]
pdf Коломійченко Н.І. (2011) (ВКЦ: 5000). Фінансовий аналіз ЗЕД (БА). [ Повний текст]
pdf Філіна Г.І. (2013) (ВКЦ: 5003). Ціноутворення(для БА). [ Повний текст]

Навчальні програми дисциплін(архів)


pdf Чередніченко Н.І. (2009) (ВКЦ: 3972). Інвестиційний аналіз(БА). [ Повний текст]
pdf Коваль М.І., Михайленко О.В. (2010) (ВКЦ: 5079). Аудит (Організація і методика аудита) (БА). [ Повний текст]
pdf Базась М.Ф., Троніна І.В. (2008) (ВКЦ: 3209). Аудит(для БА, СП). [ Повний текст]
pdf Захожай В.Б., Ткач Б.П. (2010) (ВКЦ: 4209). Банківська статистика (БА). [ Повний текст]
pdf Коба І.Г., Жила Т.В. (2010) (ВКЦ: 4581). Банківські операції. [ Повний текст]
pdf Нестеренко О.П. (2009) (ВКЦ: 4143). Державне регулювання(БА, СП). [ Повний текст]
pdf Кулик А.В. (2009) (ВКЦ: 3970). Економічний аналіз. [ Повний текст]
pdf Малиш Н.А. та ін. (2009) (ВКЦ: 4151). Макроекономіка (для БА). [ Повний текст]
pdf Диніна К.С., Власенко О.О. (2010) (ВКЦ: 4649). Маркетинг(для бакалаврів). [ Повний текст]
pdf Дюженкова О.Ю., Томащук О.П. (2008) (ВКЦ: 3219). Математичне програмування(для БА, СП). [ Повний текст]
pdf Свірень М.М. (2009) (ВКЦ: 4187). Менеджмент персоналу. [ Повний текст]
pdf Слісаренко І.Ю. (2010) (ВКЦ: 4828). Паблік рилейшнз. [ Повний текст]
pdf Литвиненко Я.В. (2010) (ВКЦ: 4631). Податковий менеджмент (БА, СП). [ Повний текст]
pdf Павленко В.Л. (2009) (ВКЦ: 3757). Правовий статус менеджера. [ Повний текст]
pdf Чередниченко Н.І. (2009) (ВКЦ: 4063). Ринок цінних паперів(БА, СП). [ Повний текст]
pdf Захожай В.Б., Федорченко В.С. (2010) (ВКЦ: 4451). Статистика(для бакалаврів). [ Повний текст]
pdf Пашута М.Т., Бігдаш В.Д. (2010) (ВКЦ: 4638). Страхування (БА). [ Повний текст]
pdf Беззуб Б.С., Новосельська І.В. (2008) (ВКЦ: 3243). Трудове право(для БА, СП). [ Повний текст]
pdf Арсанукаєва К.О. (2009) (ВКЦ: 4501). Управління бізнесом(для БА). [ Повний текст]
pdf Слюсарчук О.П. (2010) (ВКЦ: 4642). Фінанси підприємств. [ Повний текст]
pdf Коломійченко Н.І. (2008) (ВКЦ: 3248). Фінансовий аналіз ЗЕД(для БА). [ Повний текст]
pdf Вольвач Ф.В. (2009) (ВКЦ: 4139). Цивільна оборона. [ Повний текст]

Програми практикТестові завдання