Освіта. Педагогічна наука

pdf Левківський М.В. (2011). Історія педагогіки. [ Повний текст]
pdf © Корсак К.В., Ластовченко І.О. (2007). Вища освіта і Болонський процес. [ Повний текст]
pdf © Мартиненко С.М., Хоружа Л.Л. (2002). Загальна педагогіка. [ Повний текст]
pdf Под общ. ред. А.И.Пискунова (2013). История педагогики и образования. [ Повний текст]
pdf За заг. ред. В.С.Курила, Є.М.Хрикова (2013). Методологічні засади педагогічного дослідження. [ Повний текст]
pdf © Карпіловська С.Я. та ін. (1997). Основи професіографії. [ Повний текст]
pdf Мацко Л.А., Прищак М.Д., Годлевська В.Г. (2009). Основи психології та педагогіки. [ Повний текст]
pdf © Бондарчук Е.И., Бондарчук Л.И. (2008). Основы психологии и педагогики. [ Повний текст]
pdf © Бондарчук Е.И., Бондарчук Л.И. (2002). Основы психологии и педагогики. [ Повний текст]
pdf Бондарчук Е.И., Бондарчук Л.И. (2013). Основы психологии и педагогики. [ Повний текст]
pdf © Євтух М.Б., Сердюк О.П. (2003). Соціальна педагогіка. [ Повний текст]
pdf Амелькін В. І. та ін. (2010). Технічна творчість учнів. [ Повний текст]
pdf © Руденко Ю.Д., Губко О.Т. (2007). Українська козацька педагогіка. [ Повний текст]