Релігія. Містика. Вільномислення (Релігієзнавство)

pdf © Ерышев А.А. (2008). Религиоведение. [ Повний текст]
pdf Яблоков И.Н. (2004). Религиоведение. [ Повний текст]
pdf Гурська Л. І. (2016). Релігієзнавство. [ Повний текст]
pdf За ред. Мозгового Л. І., Бучми О. В. (2009). Релігієзнавство. [ Повний текст]