Суспільні науки в цілому (Соціологія. Статистика. Демографія)

pdf © Дорошенко Л.С. (2005). Демографія. [ Повний текст]
pdf © Дорошенко Л.С. (2007). Демографія. [ Повний текст]
pdf Борух В.О., Алямкін Р.В. (2006). Економічна статистика. [ Повний текст]
pdf © За ред. Антонюка О.В., Головатого М.Ф., (2007). Етнократологічний словник. [ Повний текст]
pdf Каверин Б.И., Чижик П.И. (2007). Обществознание. [ Повний текст]
pdf Лісовський П. М., Лісовська Ю. П. (2015). Персонологія: специфіка, структура, механізм. [ Повний текст]
pdf © Захожай В.Б., Федорченко В.С. (2003). Правова статистика. [ Повний текст]
pdf Шмойлова Р.А., Минашкин В.Г., Садовникова Н.А. (2004). Практикум по теории статистики. [ Повний текст]
pdf Под ред. В.Н.Лавриненко (2012). Социология. [ Повний текст]
pdf Оврах Н.К. (2001). Социология. [ Повний текст]
pdf © Лукашевич Н.П., Солодков В.Т. (1997). Социология образования. [ Повний текст]
pdf © Ерышев А.А., Лукашевич Н.П. (1999). Социология религии. [ Повний текст]
pdf © Лукашевич Н.П. (2001). Социология труда. [ Повний текст]
pdf © Лукашевич Н.П. (2007). Социология труда. [ Повний текст]
pdf © Сурмин Ю.П., Бидзюра И.П. (2011). Социология управления. [ Повний текст]
pdf Червінська Т.Г. (2012). Соціологія. [ Повний текст]
pdf © Головатий М.Ф. (2006). Соціологія молоді. [ Повний текст]
pdf © Головатий М.Ф. (2003). Соціологія політики. [ Повний текст]
pdf Лукашевич М.П., Туленков М.В. (2004). Соціологія. Загальний курс. [ Повний текст]
pdf © Захожай В.Б. (2006). Статистика. [ Повний текст]
pdf Иода Е.В., Герасимов Б.И. (2004). Статистика. [ Повний текст]
pdf Костюк В.О. (2015). Статистика. [ Повний текст]
pdf Ковалевський Г.В. (2012). Статистика. [ Повний текст]
pdf © Головач А.В., Захожай В.Б., Базилевич К.С. (1999). Статистика банківської діяльності. [ Повний текст]
pdf © Сурмин Ю.П., Туленков Н.В (2004). Теория социальных технологий. [ Повний текст]
pdf Под ред. Р.А. Шмойловой (2014). Теория статистики. [ Повний текст]
pdf Под ред. Р.А.Шмойловой (2004). Теория статистики. [ Повний текст]
pdf © Захожай В.Б., Федорченко В.С. (2006). Теорія статистики. [ Повний текст]
pdf © Захожай А.Б. та ін. (2002). Фінансова статистика. [ Повний текст]