Загальна теорія держави і права (Право. Правознавство. Галузі права)

pdf Лісовський П.М., Лісовська Ю.П. (2014). Інтелектуалознавство. [ Повний текст]
pdf Лісовський П.М., Лісовська Ю.П. (2017). Інтелектуалознавство. [ Повний текст]
pdf © Шостенко І.І., Шостенко О.І. (2003). Історія держави і права зарубіжних країн. [ Повний текст]
pdf Невская М.А., Тарасова Е.Н., Сухарев Е.Е. (2008). Авторское право в издательском бизнесе и СМИ. [ Повний текст]
pdf За ред. Жушмана В. П., Статівки А. М. (2010). Аграрне право. [ Повний текст]
pdf За ред. О.О.Погрібного (2007). Аграрне право України. [ Повний текст]
pdf Щокін Р. Г., Ковальчук А. Ю., Костенко І. В (2015). Адміністративна відповідальність. [ Повний текст]
pdf © Бородін I.Л, Бортник В.А. (2011). Адміністративна відповідальність. [ Повний текст]
pdf Лукьянова И. Н. (2008). Арбитражный процесс. [ Повний текст]
pdf Эриашвили Н.Д. (2010). Банковское право. [ Повний текст]
pdf Гетманцев Д.О., Шукліна Н.Г. (2007). Банківське право України. [ Повний текст]
pdf © Галянтич М.К., Грудницька С.М., Міхатуліна О.М. (2005). Господарське право України. [ Повний текст]
pdf Несинова С. В., Воронко В. С., Чебикіна Т. С. (2012). Господарське право України. [ Повний текст]
pdf Павленко В.В., Павленко В.Л. (2019). Государственная служба. [ Повний текст]
pdf За ред. Ю.В.Ковбасюка (2012). Державна служба. В 2-х т. Т.1. [ Повний текст]
pdf За ред. Ю.В.Ковбасюка (2013). Державна служба. В 2-х т. Т.2. [ Повний текст]
pdf За ред. М.І.Козюбри (2015). Загальна теорія права. [ Повний текст]
pdf © Шутов О.М. (2006). Закон і порядок. [ Повний текст]
pdf © Лісова К.С. (2012). Звичаєве право. [ Повний текст]
pdf Корнєєв Ю.В. (2009). Земельне право. [ Повний текст]
pdf Беседкина Н.И. и др. (2015). Инвестиционное право. [ Повний текст]
pdf Фархутдинов И.З., Трапезников В.А. (2006). Инвестиционное право. [ Повний текст]
pdf Под ред. С.С.Маиляна, Л.В.Тумановой, А.Н.Кузбагарова (2012). Исполнительное производство. [ Повний текст]
pdf За заг. ред. В.П.Колісника (2008). Конституційне право України. [ Повний текст]
pdf Ищенко Е.П., Топорков А.А. (2006). Криминалистика. [ Повний текст]
pdf Балашов Д.Н., Балашов Н.М., Маликов С.В. (2005). Криминалистика. [ Повний текст]
pdf Под ред. В.Д.Малкова (2006). Криминология. [ Повний текст]
pdf © Дьомін Ю.М., Юлдашев С.О. (2005). Кримінальне право України. [ Повний текст]
pdf Алєксєєв О. О. (2015). Криміналістика. [ Повний текст]
pdf © Біленчук П.Д., Гель А.П., Сємаков Г.С. (2007). Криміналістична тактика і методика розслідування. [ Повний текст]
pdf © Александров Ю.В., Гель А.П., Семаков Г.С. (2002). Кримінологія. [ Повний текст]
pdf Гуреев С.А., Зенкин И.В., Иванов Г.Г. (2011). Международное морское право. [ Повний текст]
pdf Каламкарян Р.А., Мигачев Ю.И. (2009). Международное право. [ Повний текст]
pdf Отв. ред. Р.М.Валеев, Г.И.Курдюков (2010). Международное право. Особенная часть. [ Повний текст]
pdf Под ред. А.В.Наумова, А.Г.Кибальника (2014). Международное уголовное право. [ Повний текст]
pdf За ред. О.Х.Юлдашева (2009). Митне право України. [ Повний текст]
pdf За ред. С. Г. Кузьменка (2010). Міжнародне приватне право. [ Повний текст]
pdf © Кісілевич - Чорнойван О.М. (2011). Міжнародне інформаційне право. [ Повний текст]
pdf © Коваленко В.В, Юлдашев С.О. (2006). Недержавне судочинство в Україні. [ Повний текст]
pdf © Чуприков А.П., Цуприк В.М. (2011). Нормальна та кримінальна сексологія. [ Повний текст]
pdf Семаков Г.С., Кондракова С.П. (2001). Нотаріат в Україні. [ Повний текст]
pdf © Чуприков А.П., Цупрык Б.М. (2002). Общая и криминальная сексология. [ Повний текст]
pdf © Калюжний Р.А., Ящуринський Ю.В. (2011). Основи римського приватного права. [ Повний текст]
pdf За заг. ред. В.І.Борисової, Л.М.Баранової (2008). Основи римського приватного права. [ Повний текст]
pdf Бандурка О. М., Понікаров В. Д., Попова С. М. (2012). Податкове право. [ Повний текст]
pdf Павленко В.В., Павленко В.Л. (2013). Податкове право зарубіжних країн. [ Повний текст]
pdf Под общ. ред. В.С.Комаровского (2004). Политико-административное управление. [ Повний текст]
pdf © Голяк Л.В., Мацко А.С., Тюріна О.В. (2004). Порівняльне правознавство. [ Повний текст]
pdf © Вишновецька С.В., Новосельська І.В. (2009). Право соціального забезпечення України. [ Повний текст]
pdf © Захожай В.Б., Федорченко В.С. (2003). Правова статистика. [ Повний текст]
pdf Балашов А.И., Рудаков Г.П. (2013). Правоведение. [ Повний текст]
pdf Под ред. М.И.Абдулаева (2004). Правоведение. [ Повний текст]
pdf © Павленко В.В., Павленко B.Л. (2012). Правовий статус менеджера. [ Повний текст]
pdf Килимник І.І. (2014). Правознавство. [ Повний текст]
pdf Пятаков В.А. (2005). Семейное право. [ Повний текст]
pdf Дондик Н. Я., Дондик Г. П. (2011). Судова бухгалтерія. [ Повний текст]
pdf Жабокрицький С.В., Чуприков А.П. (2005). Судова психіатрія. [ Повний текст]
pdf Левенець І.В. (2005). Судова психіатрія. [ Повний текст]
pdf © Гель А.П., Семаков Г.С, Кондракова С.П. (2004). Судові та правоохоронні органи України. [ Повний текст]
pdf За заг. ред. В.І.Борисової та І.В.Жилінкової (2004). Сімейне право України. [ Повний текст]
pdf Колюшкина Л.Ю., Лавриненко Н.И., Смоленский М.Б. (2004). Теория государства и права: 100 экзаменационных ответов. [ Повний текст]
pdf © Беззуб Б.С, Міхатуліна О.М. (2007). Трудове право України. [ Повний текст]
pdf За ред. П.Д.Пилипенка (2007). Трудове право України. [ Повний текст]
pdf Теліпко В.Е., Дутова О.Г. (2009). Трудове право України. [ Повний текст]
pdf © Грузінова Л.П., Короткін В.Г. (2003). Трудове право України (ч.1). [ Повний текст]
pdf © Грузінова Л.П., Короткін В.Г. (2003). Трудове право України (ч.2). [ Повний текст]
pdf © Грузінова Л.П., Короткін В.Г. (2003). Трудове право України (ч.3). [ Повний текст]
pdf © Грузінова Л.П., Короткін В.Г. (2003). Трудове право України (ч.4). [ Повний текст]
pdf © Грузінова Л.П. (2002). Трудові спори. [ Повний текст]
pdf Авт.-сост.: М.М.Смирнов (2007). Уголовное право. Общая часть. [ Повний текст]
pdf Манова Н.С., Францифоров Ю.В. (2007). Уголовный процесс. [ Повний текст]
pdf Шуплецова Ю.И. (2009). Финансовое право. [ Повний текст]
pdf Евстигнеев Е.Н., Викторова Н.Г. (2010). Финансовое право. Краткий курс. [ Повний текст]
pdf © Зюнькін А.Г. (2008). Фінансове право. [ Повний текст]
pdf Зюнькін А.Г. (2003). Фінансове право. [ Повний текст]
pdf © Доліненко Л.О., Сарновська С.О. (2005). Цивільне право України. [ Повний текст]
pdf Іванов В.М., Іванова О.В. (2004). Юридична конфліктологія. [ Повний текст]