Економіка. Фінанси. Страхування

pdf Боярко І. М., Гриценко Л. Л. (2011). Інвестиційний аналіз. [ Повний текст]
pdf Федоренко В.Г. (2004). Інвестознавство. [ Повний текст]
pdf © Щукін Б.М. (2004). Інвестування. [ Повний текст]
pdf Сазонець І. Л., Федорова В. А. (2011). Інвестування. [ Повний текст]
pdf Сазонець І.Л., Федорова В.А. (2007). Інвестування: міжнародний аспект. [ Повний текст]
pdf Микитюк П.П., Сенів Б.Г. (2009). Інноваційна діяльність. [ Повний текст]
pdf Круш П. В., Клименко О. В. (2010). Інфляція: суть, форми та її оцінка. [ Повний текст]
pdf Якобчук В. П., Богоявленська Ю. В., Тищенко С. В. (2015). Історія економіки та економічної думки. [ Повний текст]
pdf За ред. В.М.Тарасевича (2013). Історія економічних вчень. [ Повний текст]
pdf © Ярошенко Ф.О., Павленко B.Л, Павленко В.В.. (2012). Історія податків та оподаткування в Україні. [ Повний текст]
pdf Любохинець Л. С., Шавкун В. М., Бабич Л. М. (2013). Історія політичних та економічних вчень. [ Повний текст]
pdf Калінеску Т. В., Корецька-Гармаш В. О., Демидович В. В. (2013). Адміністрування податків. [ Повний текст]
pdf © за ред. Захожая В.Б., Герасименка С.С. (2006). Аналіз ринку банківських послуг. [ Повний текст]
pdf Маренков Н.Л., Касьянов В.В. (2004). Антикризисное управление. [ Повний текст]
pdf Под ред. Э.М.Короткова (2003). Антикризисное управление. [ Повний текст]
pdf Захаров В.Я., Блинов А.О., Хавин Д.В. (2006). Антикризисное управление. Теория и практика. [ Повний текст]
pdf Под ред. О.И.Лаврушина, Н.И.Валенцевой (2007). Банковские риски. [ Повний текст]
pdf Под ред. Г.Н.Белоглазовой, Л.П.Кроливецкой (2008). Банковское дело. [ Повний текст]
pdf Лаврушин О.И., Афанасьева О.Н., Корниенко С.Л. (2007). Банковское дело: современная система кредитования. [ Повний текст]
pdf Стрельбицька Л.М., Стрельбицький М.П., Гіжевський В.К. (2007). Банківське безпекознавство. [ Повний текст]
pdf Прасолова С. П., Вовченко О. С. (2013). Банківські операції. [ Повний текст]
pdf Капран В.І. та ін. (2006). Банківські операції. [ Повний текст]
pdf Зубок М.І., Яременко С.М. (2012). Безпека банківської діяльності. [ Повний текст]
pdf Ушаков И.И. (2009). Бизнес-план. [ Повний текст]
pdf Гайнутдинов Э.М., Поддерегина Л.И. (2011). Бизнес-планирование. [ Повний текст]
pdf Стрекалова Н.Д. (2009). Бизнес-планирование. [ Повний текст]
pdf Халтаева С.Р., Яковлева И.А. (2005). Бизнес-планирование. [ Повний текст]
pdf Дегтярева О.И. (2007). Биржевое дело. [ Повний текст]
pdf Годин А.М., Дмитриев А.А., Бабленков И.Б. (2004). Брендинг. [ Повний текст]
pdf Шевчук І.Л., Черепанова В.О., Ставерська Т.О. (2015). Бюджетна система. [ Повний текст]
pdf За ред. В.М.Федосова, С.І.Юрія (2012). Бюджетна система. [ Повний текст]
pdf Раровська В.В., Останкова Л.А., Акопов С.Е. (2009). Біржова діяльність. [ Повний текст]
pdf Сохацька О.М. (2008). Біржова справа. [ Повний текст]
pdf Кретов И.И., Садченко К.В. (2006). Внешнеторговое дело. [ Повний текст]
pdf Коваль М. І., Жанкевіч Л. В. (2014). Внутрішньогосподарський контроль. [ Повний текст]
pdf Бачевський Б.Є., Решетняк О.ГО., Заблодська І.В. (2007). Відшкодування зносу основних виробничих фондів. [ Повний текст]
pdf Мальська М. П., Пандяк І. Г. (2012). Готельний бізнес: теорія та практика. [ Повний текст]
pdf © Пахомов В.І., Стрільчук Л.В. (2004). Гроші та кредит. [ Повний текст]
pdf Коваленко Д. І. (2011). Гроші та кредит. [ Повний текст]
pdf Левченко Л. В. (2011). Гроші та кредит. [ Повний текст]
pdf Круш П.В., Алексєєв В.Б. (2010). Гроші та кредит. [ Повний текст]
pdf Щетинін А.І. (2010). Гроші та кредит. [ Повний текст]
pdf Коваленко Д. І. (2009). Гроші та кредит. [ Повний текст]
pdf Щетинін А.І. (2008). Гроші та кредит. [ Повний текст]
pdf Кузнецов И.Н. (2006). Делопроизводство. [ Повний текст]
pdf © Иванов В.М. (2003). Деньги и кредит. [ Повний текст]
pdf Никитин В.М., Юдина И.Н. (2004). Деньги, кредит, банки. [ Повний текст]
pdf Белотелова Н. П. (2013). Деньги. Кредит. Банки. [ Повний текст]
pdf Гуцаленко Л.В., Дерій В.А., Коцупатрий М.М. (2009). Державний фінансовий контроль. [ Повний текст]
pdf Скібіцька Л.І. (2006). Діловодство. [ Повний текст]
pdf © Козара В.Д., Ящуринський Ю.В. (2008). Еволюція управлінської думки. [ Повний текст]
pdf © Лещинський О.Л. та ін. (2003). Економетрія. [ Повний текст]
pdf © Ліщинський О.Л. та ін.. (2008). Економетрія. [ Повний текст]
pdf Лугінін О.Є. (2008). Економетрія. [ Повний текст]
pdf Кириленко В.В. (2002). Економіка. [ Повний текст]
pdf © Калина А.В. (2004). Економіка праці. [ Повний текст]
pdf © Макаровська Т.П. (2007). Економіка підприємства. [ Повний текст]
pdf За ред. А.В.Калини (2006). Економіка підприємства. [ Повний текст]
pdf Гетьман О.О., Шаповал В.М. (2010). Економіка підприємства. [ Повний текст]
pdf Макаровська Т.П., Бондар Н.М. (2003). Економіка підприємства. [ Повний текст]
pdf Борух В.О., Алямкін Р.В. (2006). Економічна статистика. [ Повний текст]
pdf За ред. В.Б.Захожая (2016). Економічна теорія. [ Повний текст]
pdf Предборський В.А., Гарін Б.Б., Кухаренко В.Д. (2003). Економічна теорія. [ Повний текст]
pdf Решетило В.П. та ін. (2014). Економічна теорія. [ Повний текст]
pdf Грабовецький Б.Є. (2009). Економічний аналіз. [ Повний текст]
pdf © Козоріз В.П., Лапицька Н.І. (2002). Загальне і кадрове діловодство. [ Повний текст]
pdf © Салухіна Н.Г., Язвінська О.М., Башкатова О.І. (2007). Захист прав споживачів. [ Повний текст]
pdf Лень В.С., Гливенко В.В. (2006). Звітність підприємства. [ Повний текст]
pdf Под ред. М.В.Чиненова (2007). Инвестиции. [ Повний текст]
pdf Нешитой А.С. (2007). Инвестиции. [ Повний текст]
pdf Под ред. Г.П.Подшиваленко (2006). Инвестиции. [ Повний текст]
pdf Под ред. Ю.Н.Лапыгина (2005). Инвестиционная политика. [ Повний текст]
pdf Кизилов В., Сапов Г. (2006). Инфляция и ее последствия. [ Повний текст]
pdf Заславская М.Д. (2013). История экономики. [ Повний текст]
pdf Под ред. В. Автономова и др. (2001). История экономических учений. [ Повний текст]
pdf Кириченко О. А. та ін. (2010). Казначейство банку. [ Повний текст]
pdf Юрій С.І., Стоян В.І., Мац М.Й. (2002). Казначейська система. [ Повний текст]
pdf Попова Л. М., Попова С. М., Успаленко В. І. (2011). Казначейська справа. [ Повний текст]
pdf Попова Л.В., Исакова Р.Е., Головина Т.А. (2003). Контроллинг. [ Повний текст]
pdf Под ред Е.А.Федоровой (2010). Контроль и ревизия. [ Повний текст]
pdf Павлюк В.В., Сердюк В.М., Акаєв Ш.М. (2006). Контроль і ревізія. [ Повний текст]
pdf © Чернявський А.Д., Кобржицький В.В. (2006). Корпоративне управління. [ Повний текст]
pdf Довгань Л.Є., Пастухова В.В., Савчук Л.М. (2007). Корпоративне управління. [ Повний текст]
pdf Под ред. М.В.Романовского (2011). Корпоративные финансы. [ Повний текст]
pdf За ред. Ю.Г.Козака, Ю.В.Макогона, Н.С.Логвінової (2008). Кредитно-модульний курс з міжнародної економіки. [ Повний текст]
pdf Дадашев Б. А., Гриценко О. І. (2010). Кредитні спілки України. [ Повний текст]
pdf Философова Т. Г. (2008). Лизинг. [ Повний текст]
pdf Шабашев В.А., Федулова Е.А., Кошкин А.В. (2005). Лизинг: основы теории и практики. [ Повний текст]
pdf Философова Т.Г. (2012). Лизинговый бизнес. [ Повний текст]
pdf Гаджинский А.М. (2007). Логистика. [ Повний текст]
pdf © Гурч Л.М. (2008). Логістика. [ Повний текст]
pdf Кальченко А.Г. (2006). Логістика. [ Повний текст]
pdf © Малиш Н.А. (2004). Макроекономіка. [ Повний текст]
pdf Гронтковська Г. Е., Косік А. Ф. (2010). Макроекономіка. [ Повний текст]
pdf Базілінська О.Я. (2009). Макроекономіка. [ Повний текст]
pdf Батура О.В., Івашина О.Ф., Новікова Л.Ф. (2007). Макроекономіка. [ Повний текст]
pdf Вініченко І.І. та ін. (2006). Макроекономіка. [ Повний текст]
pdf За заг. ред. В.П.Решетило (2013). Макроекономіка. [ Повний текст]
pdf За ред. В.П.Решетило (2009). Макроекономіка. [ Повний текст]
pdf Калініченко О.В., Плотник О. Д. (2010). Макроекономіка. Практикум. [ Повний текст]
pdf Под ред. Д.Ю.Миропольского, Т.Г.Бродской (2014). Макроэкономика. [ Повний текст]
pdf Родионова В.Г. (2013). Макроэкономика. [ Повний текст]
pdf Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. (2006). Макроэкономика. [ Повний текст]
pdf Агапова Т.А., Серегина С.Ф. (2004). Макроэкономика. [ Повний текст]
pdf Ивашковский С.Н. (2002). Макроэкономика. [ Повний текст]
pdf Бункина М.К.,Семенов В.А., Семенов В.А. (2000). Макроэкономика. [ Повний текст]
pdf Бездудная А.Г., Фомина Т.А. (2011). Маркетинговый анализ. [ Повний текст]
pdf Минюк С.А., Ровба Е.А., Кузьмич К.К. (2002). Математические методы и модели в экономике. [ Повний текст]
pdf Михайлушкин А.И., Шимко П.Д. (2002). Международная экономика. [ Повний текст]
pdf © Колпаков В.М. (2003). Методы управления. [ Повний текст]
pdf Тарасова В.В., Малиновський А.С., Рибак М.Ф. (2006). Метрологія, стандартизація і сертифікація. [ Повний текст]
pdf © Тигова Т.Н. (2003). Микроэкономика. [ Повний текст]
pdf Пиндайк Р., Рубинфельд Д. (2011). Микроэкономика. [ Повний текст]
pdf Ивашковский С.Н. (2001). Микроэкономика. [ Повний текст]
pdf Боброва В.В., Кальвина Ю.И. (2004). Мировая экономика. [ Повний текст]
pdf Под ред. М.В.Грачевой, Ю.Н.Черемных, Е.А.Тумановой (2013). Моделирование экономических процессов. [ Повний текст]
pdf © Дмитренко Г.А., Шарапатова Е. А., (2002). Мотивация и оценка персонала. [ Повний текст]
pdf © Дахно І.І., Бовтрук Ю.А. (2002). Міжнародна економіка. [ Повний текст]
pdf За ред. А.О.Задої, В.М.Тарасевича (2012). Міжнародна економіка. [ Повний текст]
pdf За ред. В.М.Тарасевича (2006). Міжнародна економіка. [ Повний текст]
pdf Румянцев А.П., Коваленко Ю.О. (2007). Міжнародна економіка: Практикум. [ Повний текст]
pdf За ред. Ю.Г.Козака, Ю.М.Пахомова, Н.С.Логвінової (2012). Міжнародна макроекономіка. [ Повний текст]
pdf За ред. Ю.Г.Козака, Н.С.Логвінової, М.І.Барановської (2011). Міжнародна торгівля. [ Повний текст]
pdf Павленко І. І., Варяниченко О. В., Навроцька Н. А. (2012). Міжнародна торгівля та інвестиції. [ Повний текст]
pdf Сазонець І.Л., Джусов О.А., Сазонець О.М. (2007). Міжнародна інвестиційна діяльність. [ Повний текст]
pdf За ред.І.Ю.Сіваченка, О.В.Захарченка (2008). Міжнародний агробізнес. [ Повний текст]
pdf Амеліна І. В., Попова Т. Л., Владимиров С. В. (2013). Міжнародні економічні відносини. [ Повний текст]
pdf Романчиков В.І., Романенко І.О. (2008). Міжнародні економічні відносини. [ Повний текст]
pdf Горбач Л.М., Плотніков О.В. (2005). Міжнародні економічні відносини. [ Повний текст]
pdf Ковальчук К. Ф., Козенков Д. Є., Момот Ю. Г. (2013). Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції. [ Повний текст]
pdf Мокій А. І., Яхно Т. П., Бабець І. Г. (2018). Міжнародні організації. [ Повний текст]
pdf За ред. Ю.Г.Козака та ін. (2007). Міжнародні організації. [ Повний текст]
pdf За ред. Ю.Г.Козака, В.В.Ковалевського, І.В.Ліганенко (2009). Міжнародні стратегії економічного розвитку. [ Повний текст]
pdf © Софіщенко І.Я. (2006). Міжнародні фінанси. [ Повний текст]
pdf За ред. Ю.Г.Козака та ін. (2007). Міжнародні фінанси. [ Повний текст]
pdf © Гончарова Н.О., Ігнатюк А.І., Малиш Н.А. (2005). Мікроекономіка. [ Повний текст]
pdf Калініченко О.В., Березіна Л.М. (2008). Мікроекономіка. [ Повний текст]
pdf Рудий М.М., Жебка В.В. (2008). Мікроекономіка. [ Повний текст]
pdf Безугла В.О., Постіл І.І. (2007). Мікроекономіка. [ Повний текст]
pdf Лісовицький В.М. (2007). Мікроекономіка. [ Повний текст]
pdf Пилипенко В.В., Пилипенко Н.М. (2009). Мікроекономіка. Практикум. [ Повний текст]
pdf Калініченко О.В., Березіна Л.М. (2008). Мікроекономіка. Практикум. [ Повний текст]
pdf Ніколаєва О. М., Маглаперідзе А. С. (2013). Місцеві фінанси. [ Повний текст]
pdf Сунцова О.О. (2010). Місцеві фінанси. [ Повний текст]
pdf Бечко П.К., Ролінський О.В. (2007). Місцеві фінанси. [ Повний текст]
pdf Рева Т.М., Ковальчук К.Ф., Кучкова Н.В. (2007). Місцеві фінанси. [ Повний текст]
pdf Тарасова В.Ф., Семыкина Л.Н., Сапрыкина Т.В. (2007). Налоги и налогообложение. [ Повний текст]
pdf Под ред. М.В.Романовского, О.В.Врублевской (2000). Налоги и налогообложение. [ Повний текст]
pdf Меpкулова Т.А. (2005). Налогообложение. [ Повний текст]
pdf Под ред. П.В.Савченко (2005). Национальная экономика. [ Повний текст]
pdf За ред. О.В.Носова (2013). Національна економіка. [ Повний текст]
pdf Мельникова В.І. та ін. (2012). Національна економіка. [ Повний текст]
pdf Мельникова В.І. та ін. (2011). Національна економіка. [ Повний текст]
pdf За ред. В.М.Тарасевича (2009). Національна економіка. [ Повний текст]
pdf За заг. ред. В.П.Решетило (2009). Національна економіка. [ Повний текст]
pdf Грушко В.І., Наконечна О.С., Чумаченко О.Г. (2017). Національні фінанси. [ Повний текст]
pdf За ред. Редіної Н. І. (2010). Оподаткування в Україні. [ Повний текст]
pdf Мельник В.М., Грицаєнко І.А., Іванішина О.С. (2003). Оподаткування підприємницької діяльності. [ Повний текст]
pdf Под ред. Г.Р.Латфулина, О.Н.Громовой (2006). Организационное поведение: Практикум. [ Повний текст]
pdf Под общ. ред. С.Н.Виноградовой (2009). Организация и технология торговли. [ Повний текст]
pdf © Подоровская М.М. (2004). Организация труда. [ Повний текст]
pdf Коваль М. І., Назаренко О. М., Коваль О. М. (2016). Організація виконання бюджету. [ Повний текст]
pdf © Коваль М.І., Назаренко О.М., Коваль О.М. (2012). Організація виконання бюджету. [ Повний текст]
pdf © Дахно І.І. (2009). Основи ЗЕД. [ Повний текст]
pdf Прокопенко І.Ф. та ін. (2005). Основи банківської справи. [ Повний текст]
pdf © Уразов А.У., Маслак П.В., Саух І.В. (2005). Основи економічної теорії. [ Повний текст]
pdf Уразов А.У., Маслак П.В., Саух І.В. (2012). Основи економічної теорії. [ Повний текст]
pdf Федоренко В.Г. та ін. (2007). Основи економічної теорії. [ Повний текст]
pdf © Фомичев С.К., Старостина А.А. (2002). Основи управления качеством. [ Повний текст]
pdf Минько Э.В., Минько А.Э. (2013). Основы коммерции. [ Повний текст]
pdf Под ред. В.А.Гудкова (2013). Основы логистики. [ Повний текст]
pdf © Дорошевський М.В., Мисливець Г.В. (2009). Основы экономики. [ Повний текст]
pdf Мумладзе Р.Г., Парамонов В.С., Литвина Н.И. (2016). Основы экономики, менеджмента и маркетинга. [ Повний текст]
pdf Кругман П., Веллс Р., Олни М. (2011). Основы экономикс. [ Повний текст]
pdf Грибан В.Г., Негодченко О.В. (2009). Охорона праці. [ Повний текст]
pdf Атаманчук П.С. та ін. (2017). Охорона праці в галузі. [ Повний текст]
pdf За ред. Д.В.Зеркалова (2014). Охорона праці у галузі. [ Повний текст]
pdf Под ред. Есипова В., Маховиковой Г., Тереховой В. (2010). Оценка бизнеса. [ Повний текст]
pdf Под ред. А.Г.Грязновой, М.А.Федотовой (2001). Оценка бизнеса. [ Повний текст]
pdf Щербаков В.А., Щербакова Н.А. (2006). Оценка стоимости предприятия (бизнеса). [ Повний текст]
pdf Бердникова Т.Б. (2006). Оценка ценных бумаг. [ Повний текст]
pdf Катлип Скотт М.,Сентер Аллен Х., Брум Глен М. (2000). Паблик рилейшнз. Теория и практика. [ Повний текст]
pdf © Литвиненко Я.В. (2003). Податкова політика. [ Повний текст]
pdf © Литвиненко Я.В., Тропіна В.Б. (2006). Податкова система. [ Повний текст]
pdf © Грідчіна М.В., Тропіна В.Б., Варениченко Л.Л. та ін. (2007). Податкова система. [ Повний текст]
pdf Литвиненко Я.В., Якушик І.Д. (2004). Податкові системи зарубіжних країн. [ Повний текст]
pdf За наук. ред. В.Г.Федоренка (2008). Політична економія. [ Повний текст]
pdf За ред. Ю.В.Ніколенка (2009). Політична економія. [ Повний текст]
pdf © Лещинський О.Л., Рязанцева В.В., ЮньковаО.О., Юртин І.І. (2009). Практикум з економетрії. [ Повний текст]
pdf Под ред. Ю.В.Васильева и др. (2005). Практикум по теории управления/. [ Повний текст]
pdf Под ред. В.Я.Горфинкеля, Г.Б.Поляка (2010). Предпринимательство. [ Повний текст]
pdf Федоренко В.Г. та ін. (2005). Підприємництво. [ Повний текст]
pdf Ануфрієва О.Л., Пальчевська Т.Г., Лагоцька Г.М. (2014). Підприємницька діяльність. [ Повний текст]
pdf Под ред. В.И.Видяпина, М.В.Степанова (2007). Региональная экономика. [ Повний текст]
pdf Под ред. А.В.Касьянова (2008). Регистрация предприятий. [ Повний текст]
pdf Журавель В.В. та ін. (2011). Регіональна економіка. [ Повний текст]
pdf Зеркалов Д.В. (2011). Рейдерство. [ Повний текст]
pdf Кацерикова Н.В. (2010). Ресторанное дело. [ Повний текст]
pdf © Калина А.В. (2010). Ринок праці. [ Повний текст]
pdf © Чередніченко Н.І. (2004). Ринок цінних паперів. [ Повний текст]
pdf Ермолаева С.Г. (2015). Рынок труда. [ Повний текст]
pdf Под ред. Е.Ф.Жукова (2009). Рынок ценных бумаг. [ Повний текст]
pdf Боровкова В.А. (2008). Рынок ценных бумаг. [ Повний текст]
pdf Авт.-сост. В.В. Волгин (2010). Склад: Справочник кадровика. [ Повний текст]
pdf Долгова В.Н., Медведева Т.Ю. (2016). Социально-экономическая статистика. [ Повний текст]
pdf Безугла В.О., Загірняк Д.М., Шаповал Л.П. (2011). Соціальне страхування. [ Повний текст]
pdf Дейан А., Троадек А., Троадек Л. (2003). Стимулирование сбыта. [ Повний текст]
pdf Годин А.М., Демидов С.Р., Фрумина С.В. (2010). Страхование. [ Повний текст]
pdf Щербаков В.А., Костяева Е.В. (2007). Страхование. [ Повний текст]
pdf Гвозденко А.А. (2006). Страхование. [ Повний текст]
pdf Говорушко Т.А. (2011). Страхові послуги. [ Повний текст]
pdf © Бігдаш В.Д. (2006). Страхування. [ Повний текст]
pdf За ред. В.Д.Базилевича (2008). Страхування. [ Повний текст]
pdf Безугла В.О., Постіл І.І., Шаповал Л.П. (2008). Страхування. [ Повний текст]
pdf Влащенко Н.М. (2016). Сіті-брендинг. [ Повний текст]
pdf Олянич Д.В. и др. (2008). Теория организации. [ Повний текст]
pdf Латфуллин Г.Р., Райченко А.В. (2004). Теория организации. [ Повний текст]
pdf Баканов М.И., Шеремет А.Д. (2001). Теория экономического анализа. [ Повний текст]
pdf Гончаров С.М., Кушнір Н.Б. (2009). Тлумачний словник економіста. [ Повний текст]
pdf © Болотников А.А. (2001). Товароведение. [ Повний текст]
pdf © Болотников А.А. (2002). Товароведение. [ Повний текст]
pdf Хегай Ю.А., Васильева З.А. (2015). Управление затратами. [ Повний текст]
pdf Мазур И.И., Шапиро В.Д. (2003). Управление качеством. [ Повний текст]
pdf Троцкий М., Груча Б., Огонек К. (2011). Управление проектами. [ Повний текст]
pdf Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. (2004). Управление проектами. [ Повний текст]
pdf © Кобиляцький Л.С. (2002). Управління проектами. [ Повний текст]
pdf Ноздріна Л.В., Ящук В.І., Полотай О.І. (2010). Управління проектами. [ Повний текст]
pdf © Салухіна Н.Г., Ясинська Н.С. (2007). Управління якістю. [ Повний текст]
pdf Кидуэлл Д.С., Петерсон Р.Л., Блэкуэлл Д.У. (2000). Финансовые институты, рынки и деньги. [ Повний текст]
pdf Банк В.Р., Банк С.В., Тараскина А.В. (2006). Финансовый анализ. [ Повний текст]
pdf Под ред. В.М.Попова (2002). Финансовый бизнес-план. [ Повний текст]
pdf Под ред. Н.И.Берзона, Т.В.Тепловой (2014). Финансовый менеджмент. [ Повний текст]
pdf © Иванов В.М. (2001). Финансовый рынок. [ Повний текст]
pdf Шуляк П.Н., Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С. (2013). Финансы. [ Повний текст]
pdf Миляков Н.В. (2004). Финансы. [ Повний текст]
pdf © Гридчина М.В., ЗахожайВ.Б., Осипчук Л.Л. (2010). Финансы (теоретические основы). Перевод с украинского. [ Повний текст]
pdf Бокова И.В. и др. (2004). Финансы и кредит. [ Повний текст]
pdf Рахимов Т.Р., Жданова А.Б., Спицын В.В. (2011). Финансы, денежное обращение и кредит. [ Повний текст]
pdf Литовских А.М., Шевченко И.К. (2003). Финансы, денежное обращение и кредит. [ Повний текст]
pdf Глущенко А. С. (2016). Фінанси. [ Повний текст]
pdf © Бедь В.В., Когут Ю.М. (2004). Фінанси. [ Повний текст]
pdf © Грідчіна М.В., Захожай В.Б. (2007). Фінанси. [ Повний текст]
pdf Іжевський П.Г., Кошонько О.В. (2013). Фінанси. [ Повний текст]
pdf Кремень О. І., Кремень В. М. (2010). Фінанси. [ Повний текст]
pdf Венгер В.В. (2009). Фінанси. [ Повний текст]
pdf © Довгань Л.П., Дуксенко О.П. (2006). Фінанси підприємств. [ Повний текст]
pdf © Філімоненков О.С. (2004). Фінанси підприємств. [ Повний текст]
pdf Непочатенко О. О. (2011). Фінанси підприємств. [ Повний текст]
pdf © Захожай А.Б. та ін. (2002). Фінансова статистика. [ Повний текст]
pdf © Ізмайлова К.В. (2001). Фінансовий аналіз. [ Повний текст]
pdf Крамаренко Г.О., Чорна О.Є. (2008). Фінансовий аналіз. [ Повний текст]
pdf Костирко Р.О. (2007). Фінансовий аналіз. [ Повний текст]
pdf Базілінська О.Я. (2009). Фінансовий аналіз. [ Повний текст]
pdf Птащенко Л. О., Сержанов В. В. (2016). Фінансовий контролінг = Financial controlling. [ Повний текст]
pdf Бедринець М.Д., Сурженко А.В. (2016). Фінансовий менеджмент у малому бізнесі. [ Повний текст]
pdf Шара Є. Ю., Соколовська-Гонтаренко І. Є. (2016). Фінансовий облік ІІ. [ Повний текст]
pdf © Ерухимович И.Л. (2003). Ценообразование. [ Повний текст]
pdf Сост. Л.И.Горбачевская (2013). Ценообразование. [ Повний текст]
pdf Деревицкий А. (2006). Школа продаж. [ Повний текст]
pdf Кремер Н.Ш., Путко Б.А. (2010). Эконометрика. [ Повний текст]
pdf Кремер Н.Ш., Путко Б.А. (2002). Эконометрика. [ Повний текст]
pdf Орлов А.И. (2002). Эконометрика. [ Повний текст]
pdf Липсиц И.В. (2006). Экономика. [ Повний текст]
pdf Под ред. М.В.Кудиной, М.А.Сажиной (2014). Экономика инновационного развития. [ Повний текст]
pdf Чечевицына Л.Н., Хачадурова Е.В. (2016). Экономика организации. [ Повний текст]
pdf Хунгуреева И.П., Шабыкова Н.Э., Унгаева И.Ю. (2004). Экономика предприятия. [ Повний текст]
pdf Под ред. В.Я.Позднякова, В.М.Прудникова (2008). Экономика предприятия (фирмы): Практикум. [ Повний текст]
pdf Арбузов В.В., Грузин Д.П., Симакин В.И. (2004). Экономика природопользования и природоохраны. [ Повний текст]
pdf Щепакин М.Б., Молчан А.С., Хандамова Э.Ф. (2017). Экономика труда. [ Повний текст]
pdf Остапенко Ю.М. (2007). Экономика труда. [ Повний текст]
pdf Под ред. Л.Н.Давыденко (2002). Экономическая теория. [ Повний текст]
pdf Под ред. В.Д.Камаева (2002). Экономическая теория. [ Повний текст]
pdf Сажина М.А.,Чибриков Г.Г. (2001). Экономическая теория. [ Повний текст]
pdf Романова Л.Е., Давыдова Л.В., Коршунова Г.В. (2011). Экономический анализ. [ Повний текст]
pdf Под ред. Л.Т.Гиляровской (2004). Экономический анализ. [ Повний текст]