Техніка. Технічні науки (Комп'ютерні науки. Інформатика)

pdf Албахари Д., Албахари Б. (2017). C# 7.0. Карманный справочник. [ Повний текст]
pdf Bocharov B.P. (2018). Computer Graphics. [ Повний текст]
pdf Бондарь А. Г. (2013). Microsoft SQL Server 2012. [ Повний текст]
pdf Чекмарев А.Н. (2008). Microsoft Windows Server 2008. [ Повний текст]
pdf Под ред. Ю.Н.Артеменко (2005). My SQL. Справочник по языку. [ Повний текст]
pdf Фейерштейн С., Прибыл Б. (2015). Oracle PL/SQL. Для профессионалов. [ Повний текст]
pdf Кригель А., Трухнов Б. (2010). SQL. Библия пользователя. [ Повний текст]
pdf Грофф Джеймс Р., Вайнберг Пол Н., Оппелъ Эндрю Дж. (2015). SQL: полное руководство. [ Повний текст]
pdf Бойчук І.В., Музика О.М. (2010). Інтернет в маркетингу. [ Повний текст]
pdf Литовченко І.Л., Пилипчук В.П. (2008). Інтернет-маркетинг. [ Повний текст]
pdf Томашевський О.М., Цегелик Г.Г., Вітер М.Б. та ін. (2012). Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів. [ Повний текст]
pdf Советов Б.Я., Цехановский В.В., Чертовской В.Д. (2014). Базы данных: теория и практика. [ Повний текст]
pdf Кисилев М. И., Михелев Д. Ш. (2015). Геодезия. [ Повний текст]
pdf Бродский А.М., Фазлулин Э.М., Халдинов В.А. (2015). Инженерная графика (металлообработка). [ Повний текст]
pdf Под ред. О.Н.Романенковой (2014). Интернет-маркетинг. [ Повний текст]
pdf Ващенко Г.В. (2013). Информатика. [ Повний текст]
pdf Избачков Ю. С., Петров В. Н. (2006). Информационные системы. [ Повний текст]
pdf Гохберг Г.С., Зафиевский А.В., Короткин А.А. (2014). Информационные технологии. [ Повний текст]
pdf Конакова И.П., Пирогова И.И. (2015). Компьютерная графика. КОМПАС и AutoCAD. [ Повний текст]
pdf Колонтаєвський Ю.П. (2019). Комп’ютерна електроніка. [ Повний текст]
pdf © Жильцов О.Б., Кулян В.Р., Юнькова О.О. (2006). Математичне програмування. [ Повний текст]
pdf © Жильцов О.Б., Кулян В.Р., Юнькова О.О. (2008). Математичне програмування. [ Повний текст]
pdf Под ред. А.Е.Гвоздева (2017). Материаловедение. [ Повний текст]
pdf Галкін О.В., Верес М.М. (2015). Мова програмування C++. [ Повний текст]
pdf Галкін О.В., Верес М.М. (2017). Мова програмування С++. [ Повний текст]
pdf Батаев А.В., Налютин Н.Ю., Синицын С.В. (2014). Операционные системы и среды. [ Повний текст]
pdf Погребняк Б.І. (2018). Операційні системи. [ Повний текст]
pdf © Вітюк О.В. та ін. (2009). Основи інформатики. [ Повний текст]
pdf Вітюк О.В. та ін. (2012). Основи інформатики. [ Повний текст]
pdf Вітюк О.В. та ін. (2005). Основи інформатики. [ Повний текст]
pdf Сосков А.Г., КолонтаєвськийЮ.П. (2015). Промислова електроніка. [ Повний текст]
pdf Бекаревич Ю.Б., Пушкина Н.В. (2011). Самоучитель Access 2010. [ Повний текст]
pdf Чирчик С.В. (2018). Світлодизайн. [ Повний текст]
pdf © Кузьмін А.В., Кузьміна Н.М., Телейко А.Б. (2008). Символьні та наближені обчислювання в системі Maple. Ч.2. [ Повний текст]
pdf Анфилатов В.С., Емельянов А.А., Кукушкин А.А. (2002). Системный анализ в управлении. [ Повний текст]
pdf Вдовин В.М., Суркова Л.Е., Валентинов В.А. (2010). Теория систем и системный анализ. [ Повний текст]
pdf © Чорней Н.Б., Чорней Р.К. (2005). Теорія систем і системний аналіз. [ Повний текст]