Облік і аудит

pdf Шеремет А.Д.,Суйц В.П. (2006). Аудит. [ Повний текст]
pdf Коваль И.Г. (2004). Аудит. [ Повний текст]
pdf Аренс А.,Лоббек Дж. (2001). Аудит. [ Повний текст]
pdf Белуха Н.Т. (2000). Аудит. [ Повний текст]
pdf Одегов Ю.Г., Никонова Т.В. (2006). Аудит и контроллинг персонала. [ Повний текст]
pdf Коваль М. І., Михайленко О. В. (2014). Аудит. Організація і методика аудиту. [ Повний текст]
pdf Рядська В.В., Петраков Я.В. (2009). Аудит: Практикум. [ Повний текст]
pdf Богаченко В.М., Кириллова Н.А. (2015). Бухгалтерский учет. [ Повний текст]
pdf Лытнева Н. А., Малявкина Л. И., Федорова Т. В. (2015). Бухгалтерский учет. [ Повний текст]
pdf Пошерстник Н.В. (2007). Бухгалтерский учет. [ Повний текст]
pdf Лытнева Н.А., Малявкина Л.И., Федорова Т.В. (2006). Бухгалтерский учет. [ Повний текст]
pdf Под ред. Ю.А.Бабаева, И.П.Комиссаровой (2005). Бухгалтерский учет. [ Повний текст]
pdf Санин К.В., Санин М.К. (2005). Бухгалтерский учет. [ Повний текст]
pdf Суглобов А.Е., Жарылгасова Б.Т. (2005). Бухгалтерский учет и аудит. [ Повний текст]
pdf Чернікова І.Б., Дергільова Г.С., Нестеренко І.В. (2015). Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності. [ Повний текст]
pdf Волкова І. А,. Калініна О. Ю. (2011). Бухгалтерський облік у банках. [ Повний текст]
pdf Волкова І.А., Калініна О.Ю. (2009). Бухгалтерський облік у банках. [ Повний текст]
pdf Михайлов М. Г., Телегунь М. І., Славкова О. П. (2011). Бухгалтерський облік у бюджетних установах. [ Повний текст]
pdf Блакита Г. В., Ромашевська Н. О. (2010). Бухгалтерський облік. Практикум. [ Повний текст]
pdf Войнаренко М. П., Пономарьова Н. А., Замазій О. В. (2010). Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту. [ Повний текст]
pdf Волкова І.А., Реслер М.В., Калініна О.Ю. (2011). Облік зовнішньоекономічної діяльності. [ Повний текст]
pdf Дробязко С. І., Козир Т. М., Холод С. Б. (2012). Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу. [ Повний текст]
pdf Кужельний М.В., Левицька С.О. (2010). Організація обліку. [ Повний текст]
pdf Карпушенко М.Ю. (2011). Організація обліку. [ Повний текст]
pdf Іванова Н.А., Ролінський О.В. (2009). Організація і методика аудиту. [ Повний текст]
pdf Нидлз Б. Андерсон Х., Колдуэлл Д. (2004). Принципы бухгалтерского учета = Principles of accounting. [ Повний текст]
pdf © Васюта-Беркут О.І. та ін. (2003). Теорія бухгалтерського обліку. [ Повний текст]
pdf Хорнгрен Ч., Фостер Дж., Датар Ш. (2005). Управленческий учет. [ Повний текст]